Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Surdopedagogika
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 350
CENA 2 600
ADRESACI

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową .
Wymagane od kandydata:

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
  • przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi słuchowo w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi zdobytymi podczes studiów I stopnia).
Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

ZAKRES

Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .
KWALIFIKACJE

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych student nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo -opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
Wykształci umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb dziecka z wadą słuchu.

 

Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabo słyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych. 

DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.