Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Zarządzanie oświatą
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 275
CENA 2500 zł
ADRESACI

W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. 

ZAKRES

W trakcie studiów uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

PROGRAM

2 semestry, 275 godzin (245 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania
KWALIFIKACJE

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kierowania szkołą/placówką oświatową,
 • posiada umiejętności do sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej, efektywnego kierowania zmianą w edukacji, stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej, programowania pracy szkoły,
 • jest przygotowany do kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole, prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 2 semestry, 275 godzin, (245 godz. zajęć dydaktycznych, 30 godz. praktyki).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (druk dostępny w sekretariacie)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce Załącznik/Plik)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.