Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 634
CENA 3300 zł
ADRESACI

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Powinien zostać przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Celem ogólnym programu kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności:

  • psychologiczno-pedagogiczne związane ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży, które spójnie tworzą koncepcje zawodowe pedagoga specjalnego w zakresie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
PROGRAM

454 godzin + 180 godzin praktyk

KWALIFIKACJE

Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 470 godzin, (350 godz. zajęć dydaktycznych, 120 godz. praktyki).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (druk dostępny w sekretariacie)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce Załącznik/Plik)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.